Sunday, January 26, 2014

Finnika with love!


Vad är detta? Skumma män i en stuga i Hällsingeskogarna?
Ett litet minne från Finnika senhösten 2013. Nya låtar signerade Andersson/Härdevik testades och spelades i live och akustiskt. Kanske blir det en fortsättning på låtarna, kanske inte. Hur som, trevligt sätt att umgås med mat, dryck, musik och mycket kärlek...