Thursday, January 30, 2014

En gömd pärla från Liverpool!

När vi rotade bland publicerad och icke publicerad musik hittade vi en äldre musikalisk pärla Liverpool/View Two Gallery som bara spelats i England och i radio. Rätt trevlig sak skriven i Liverpool. Håll till godo.